1. Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı Kongresi (14-15 Şubat 2022)